Kou­pě bytu je jed­na z nej­ná­klad­něj­ších a nej­dů­le­ži­těj­ších život­ních inves­tic. Na co si dát pozor a o co se zají­mat při kou­pi bytu?